סמ"ר בצלאל דוד שעשוע ז"ל

התגייס באוגוסט 22 לחטיבת הצנחנים לפלגת חץ החרדית
סיים הכשרה של 8 חודשים לאחר מכן עשה קו לבנון 4 חודשים לאחר מכן אימון בתירצה ואז פרצה המלחמה
היה חובש קרבי ונפל כאשר היה בחוליה רפואית

07/02/2003 - 15/05/2024