סמ"ר יונתן גולן הי"ד

סגן יונתן גולן, בן 21 מפקד טנק מרכבה בגדוד 77 עוצבת סער מגלן.

- 07/10/2023