סמ"ר יוסף איתמר ברוכים הי"ד

נירצח בגיל 20, שירת כרב-סמל פלוגתי בבא"ח צנחנים.

-