סמ"ר נהוראי לוי אמיתי הי"ד

נהוראי היה סמל מחלקה בגדוד 13 בגולני,
אך היה על תקן מ״מ לאחר שהחליף את המ״מ שיצא לחפש״ש.
בשבת השחורה נהוראי היה בשמירת חמ״ל,
הוא רץ למיגונית פצוע עם שני חיילים שגם הם פצועים,
פיקד, טיפל ולחם במיגונית מספר שעות עד רגעיו האחרונים.

02/02/2003 - 07/10/2023