סמ"ר עמר שרה בנג'ו הי״ד

סמ"ר עמר שרה בנג'ו מגיאה, בקרית איסוף יבשתי בגדוד 869, עוצבת הגליל (91), נהרגה כתוצאה משיגור שבוצע משטח לבנון לבסיס בצפון הארץ.
בת 20 בנופלה, יהי זכרה ברוך.

-