סמ"ר רועי ברקת הי"ד

סמ"ר רועי ברקת בן 20 הי"ד נרצח בעת שנלחם באומץ ובגבורה ובגופו הגן על חייליו.

-