סמ"ר שיראל חיים פור הי"ד

שירתה כסמלת מבצעים מהחטיבה הצפונית, הייתה בתפקיד סמב"צית בבסיס נחל עוז בעוטף עזה.
שיראל, שעמדה להשתחרר מהשירות וזאת הייתה למעשה השבת האחרונה שלה בבסיס, חשבה על אחרים לפני שחשבה על עצמה והוכיחה זאת עד הרגע האחרון.

24/04/2003 - 07/10/2023