סמ''ר שי שלום מוצפי הי''ד

בטבח במסיבת הטבע ברעים נרצח שי שלום אליאור מוצפי הי״ד.
יהי זכרו ברוך.

-