סמ״ר רועי מרום הי״ד

מפקד כיתה בגדוד 906ֿ ביסל״ח, שירת כלוחם בסיירת חרוב. בן 21 בנופלו, יהי זכרו ברוך.

-