סרן אלחנן מאיר קלמנזון הי"ד

קצין במפקדת אוגדת יהודה ושומרון, בן 41 בנופלו.

-