סר"ן אריה צירינג הי"ד

מ"פ תקיפה ביחידת עוקץ "היית האדם הכי טוב וצנוע שהכרתי, לוחם ומפקד גדול"

-