סרן (במיל׳) ארנון משה אברהם בנבנסטי וספי הי״ד

סרן (במיל') ארנון משה אברהם בנבנסטי וספי, מיסוד המעלה, קצין לוחם בסיירת גבעתי שבחטיבת גבעתי, נפל בקרב בצפון רצועת עזה.
בן 26 בנופלו, יהי זכרו ברוך.

-