סרן (במיל') שאול גרינגליק הי״ד

לב ענק! אוהב את העם והארץ.
ברוך כשרונות, מוזיקאי בעל קול נדיר
מלא אהבת חיים וצחוק,
אדם של פשטות וכנות, עין טובה ומסירות נפש.

-