סרן בני וייס הי"ד

שירת כמפקד מחלקה, עוצבת בני אור (460), נפל בקרב ברצועה. בן 22 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-