סרן יובל הלבני הי"ד

מקרב הלבבות, מלך האופטימיות גם בזמנים הכי קשים,

- 07/10/2023