סרן ישראל הכהן יודקין הי"ד

לב ענק תמיד חיפש איך אפשר לעזור, עשה זאת בצניעות ובשקט, השיג כל מטרה שהציב לעצמו, הרגיש זכות גדולה להגן על העם והארץ, מלא אור ושמחת חיים.

27/05/2001 - 22/05/2024