סרן (מיל') רועי נגרי הי"ד

נפל בגיל:
28
רועי ה שירת ביחידת מרום והיה מפק"ץ בביה"ס ללוט"ר. רועי נפל בבקרב בדרום בקיבוץ בארי מול מחבלי חמאס.
יהי זכרו ברוך.

-