סרן סהר סעודיין הי"ד

קצינת הדרכה בגדוד 947 שבמערך ההגנה האווירית. יירטה עשרות טילים ונפלה מירי מחבלים נפלה בגיל 21

-