סרן עדן פרוביזור הי״ד

סרן עדן פרוביזור מאלפי מנשה שירת כמפקד מחלקה בגדוד 52 בחטיבה 401 (עוצבת עקבות הברזל).
בן 21 בנופלו, יהי זכרו ברוך.

-