סרן רועי בית יעקב הי"ד

תמצית חייו של רועי, מתומצתות ב24 השעות האחרונות של חייו.
בקרב בג'באליה, בזכות עקשנות ומקצועיות הוא חושף פיר המוביל למציאת 7 גופות חטופים והבאתם לקבורה. הוא מוביל התקפה לאחר נפילת המ"פ בהתקלות ולאחר מכן בהתמקמות בבית, נהרג כשהוא ניגש להציל את חייליו.

27/06/2001 - 15/05/2024