סרן שילה הר אבן הי''ד

נרצח בגיל 25 לחייו.
יהי זכרו ברוך.

-