סתיו ברזני הי"ד

נרצחה בנובה עם בן הזוג אסף אדברג שגם הוא נרצח בנובה באותו התאריך 07/10/2023.

12/12/2000 - 07/10/2023