סתיו גואטה הי"ד

נרצחה במסיבה ליד רעים ע"י מחבלים ארורים. בת 30 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-