עדיאל קולמן

עדיאל שלנו,
איש אוהב ואהוב, אדם ללא מחיצות
סקרן כמו ילד.
איש שיח שכולו לב ורצון ליצור קשר עם הזולת.
היה מסור למשפחתו ולילדיו עד מאד.

27/12/1985 - 18/03/2018