הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ

היה חסיד חב"ד מחבר ספרי הגות יהודית וביאורים, לתלמוד ולחסידות.. חתן פרס ישראל למדעי היהדות לשנת 1988, עיטור נשיא מדינת ישראל לשנת 2012 ויקיר ירושלים לשנת 2017. שימש כנשיא הסנהדרין החדשה, היה רב בית הכנסת צמח צדק בירושלים ונשיא הישיבות התיכוניות מקור חיים ושפע מקור חיים ונשיא ישיבת תקוע.

11/07/1937 - 07/08/2020