עדי רבקה מייזל הי"ד

נרצחה במסיבה ברעים ע"י מחבלים ארורים. בת 21 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-