עדן גז הי"ד

נרצחה במסיבת הטבע ברעים. בת 31 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-