עדן דוד משה הי"ד

נירצח בגיל 28 במסיבת הטבע ברעים,
סטודנט שנה ג הפקולטה לחשמל ואלקטרוניקה.

-