עדן נפתלי הי"ד

נרצחה בגיל 23, במסיבת הטבע ברעים ע"י המחבלים הארורים,
סטודנטית לתקשורת.

-