עומר גברה הי"ד

נפל בגיל:
26
עומר גברה, בנו של קב"ט היישוב, אמיר גברה. עומר נפל בעת מילוי תפקידו, במהלך לחימה מול חוליות מחבלים שפשטו על יישובי העוטף.

-