עופר עודי הי"ד

נרצח במסיבה ברעים

22/09/1982 - 07/10/2023