עידו בן זינו הי"ד

נרצח בהתקלות עם המחבלים הארורים, עידו הותיר אחריו הורים וארבעה אחים.

-