עילי ברעם הי"ד

נפל בגיל:
27
בוגר בית ספר המתמיד. נרצח באירועים בדרום.

-