עינב (חן) בורשטיין הי"ד

נרצחה יחד עם בעלה ברעים ע"י מחבלים בני עוולה. בת 39 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-