עמית כהן ז"ל

עמית נרצח במתקפת הטרור של השביעי לאוקטובר בעודו מגונן על שבעה מבלים אחרים שהתחבאו תחתיו במהלך הנסיעה למחנה רעים.

26/12/1999 - 07/10/2023