עמית להב הי"ד

נרצחה במסיבת הטבע ברעים ע"י מחבלים ארורים. בת 23 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-