עמית לוי הי"ד

נרצחה במסיבה ברעים ע"י מחבלים ארורים. הייתה במסיבה יחד עם אחותה, אחותה ניצלה. בת 22 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-