עמית מגנזי הי"ד

נרצח במסיבה ברעים ע"י מחבלים ארורים. בן 23 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-