עמית צור הי"ד

נפל בגיל:
19
"אהב את החיים והיה מוקף חברים ואנשים, ילד אהוב. הוא תמיד עזר למשפחה, תמיד בחיוך, גם לאנשים שהוא לא מכיר"

-