עמרי רם הי"ד

נפל בגיל:
29
מנשה, אבין של עמרי רם שנרצח במסיבה ברעים על ידי מחבלים.

-