פנחס מנחם קנובלוביץ ז”ל

תלמיד ישיבת מיר בירושלים התארס חודש לפני האסון, אחד מארבעים וחמישה קדושי מירון אשר נספו באסון מירון- הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בשנת תשפ"א.

- 30/04/2021