פסיה (פסי) כהן הי"ד

נפל בגיל:
68
פסי כהן היתה אישה כזאת, שפתחה את הבית ואת הלב שלה תמיד עבור כולנו.

-