פקד אסתר ברק ז"ל

נפלה ביום כז אייר התשנ"ו

- 16/05/1996