פקד ניסים לוגסי הי"ד

נפל בגיל:
30
נלחם בגבורה ובאומץ ובלי פחד!

-