ציפורה שרת

אשת ציבור ופעילה חברתית, רעייתו של ראש הממשלה השני של ישראל, משה שרת.

12/08/1896 - 30/09/1973