צירל צירה סחיווסחורדר פרידמן ז''ל

בת 42 במותה נהרגה בפיגוע במסעדת סבארו.

20/05/1959 - 09/08/2001