קרלה סטלזר מנדס הי"ד

נרצחה בגיל 42 יחד עם בן זוגה גבי אזולאי הי"ד,
במסיבה ליד רעים ע"י המחבלים הארורים.

-