קשת קסרוטי כלפה

״אני נשבר, אמר האור
והפך לקשת״

בן 21 מקיבוץ סמר שבערבה.
נרצח במסיבה ברעים בבוקר שמחת תורה.

-