ראובן הייניק הי"ד

מנהל רפת כיסופים,
אשר נרצח במארב מחבלים בכניסה לרפת בדרכו לחליבה.
יהי זכרו ברוך

- 10/10/2023