ראובן ויזמן הי"ד

נרצח על ידי מחבלי החמאס. בן 56 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-